Menu Close

Teorinių- praktinių užsiėmimų “Patyriminio ugdymo(si) taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese” pristatymas “Pavasario džiaugsmai”

Kovo, balandžio mėnesiais „Žiedelių“ grupėje vyko patyriminė veikla. Padedant mokytojoms Astai ir Irenai vaikai sėjo, sodino įvairius augalus, stebėjo augalų dygimą, augimą, žydėjimą atliko įvairius bandymus su sėklomis. Vaikai taip pat stebėjo, tyrinėjo medžius, prisiminė medžio dalis, išsiaiškino kaip juos atpažinti, sužinoti medžio metus, kad iš medienos gaminamas popierius. Prieš Velykas su vaikais dažėm kiaušinius. Vaikai sužinojo kokius ornamentus, spalvas galima naudoti marginant kiaušinius. Atlikę bandymus su žaliu ir virtu kiaušiniu vaikai įminė mįslę „ Pramuši ledą rasi sidabrą, pramuši sidabrą rasi auksą“

Aplinka- trečiasis pedagogas, skatinantis stebėti, žavėtis, žaisti, kurti, tyrinėti, eksperimentuoti, o vaikai- iš prigimties tyrinėtojai, aktyviai ieškantys informacijos apie juos supančią aplinką.

„Žiedelių“grupės mokytojos Asta ir Irena.