Menu Close

Darbuotojų poreikis

Sūlome darbą:

 • kompiuterinių sistemų inžinieriui;

 • vairuotojui.

 SIŪLOME DARBĄ KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ INŽINIERIUI

Pareigybės lygis: B (ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas)

Pareiginė alga: nuo 407,10 Eur iki 787,65 Eur (dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties).

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Sutartis – neterminuota.

Darbo pradžia 2021 m. rugsėjo 1 d.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kompiuterinių sistemų inžinierius turi žinoti ir išmanyti:

kompiuterių įrangos sandarą;

kompiuterių įrangos veikimo principus;

kompiuterių įrangos gedimų šalinimo būdus;

antivirusinių sistemų diegimą ir veikimą;

interneto, intraneto veikimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

Privalumai:

 • darbo patirtis;
 • buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentai pateikiami mokyklos raštinėje, siunčiami registruotu laišku  arba elektroniniu paštu sekretore@tiskeviciute.kretinga.lm.lt iki 2021 m. liepos 23 d. (įskaitytinai).

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie atrankos pokalbio datą, vietą ir laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pateiktų dokumentų kopijos negrąžinamos.

Detalesnė informacija teikiama tel. 8 445 78987.

SIŪLOME DARBĄ VAIRUOTOJUI

Darbas – 1 pareigybės darbo krūviu.

Būtina „D“ vairuotojo kategorija.

Darbo užmokestis – 876,15 eurų neatskaičius mokesčių.

Darbo paskirtis – mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vežimas į mokyklą ir iš mokyklos, ekskursijos, edukacinės išvykos ir pagal poreikį ūkio reikmėms vežimas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 •  „D“  vairuotojo kategoriją patvirtinantį dokumentą.

Dokumentai pateikiami mokyklos raštinėje, siunčiami registruotu laišku  arba elektroniniu paštu sekretore@tiskeviciute.kretinga.lm.lt iki 2021 m. liepos 23 d. (įskaitytinai).

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie atrankos pokalbio datą, vietą ir laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pateiktų dokumentų kopijos negrąžinamos.

Detalesnė informacija teikiama tel. 8 445 78987.