Menu Close

Sausio 13- Laisvės gynėjų diena

Sausio 13 dieną ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių mokytojos ir vaikai įvairia veikla paminėjo Laisvės gynėjų dieną.

Ugdymo įstaiga prisijungė prie pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. 8 valandą ryte languose įžiebė žvakutes, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Grupėse mokytojos su vaikais prisiminė skaudžius Sausio 13-osios įvykius. Nusikelti į tų dienų įvykius padėjo edukaciniai filmukai, eilėraščiai, pasakojimai. Mažieji aptarė Lietuvos simbolius- trispalvę, herbą, klausėsi ,,Tautiškos giesmės“. Žuvusius už laisvę pagerbė tylos minute. Vaikai spalvino neužmirštuoles, piešė, aplikavo, konstravo žvakutes, iš įvairių priemonių gamino Lietuvos simbolius.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilija Kuizinienė