Menu Close

Darbo užmokestis

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020 m. 4 ketv.

Direktorius

1

Neskelbiama

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

1

Neskelbiama

Mokytojas (meninio ugdymo)

(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

1

Neskelbiama

Mokytojas metodininkas

(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

14

1726

Vyresnysis mokytojas

(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

1

Neskelbiama

Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

8

1550

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

2

1695

Pagalbos mokiniui specialistai-pedagoginiai darbuotojai (logopedas, psichologas, spec.pedagogas)

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

4

1114

Pagalbos mokiniui specialistai-nepedagoginiai darbuotojai (bendrosios praktikos slaugytojas, bibliotekos vedėjas, mokytojo padėjėjas)

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

12

728

Vyr.buhalteris

1

Neskelbiama

Ūkio dalies vedėjas

1

Neskelbiama

Raštinės vedėjas

1

Neskelbiama

Vaikų priežiūros darbuotojas

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

11

718

Aptarnaujantis personalas (valytojas, virėjas, pagalbinis darbininkas, patalynės prižiūrėtojas,  kiemsargis, vairuotojas, naktinė auklė)

(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

17

683